ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Oganizace školního roku

Vnitřní uspořádání školy:

Počet tříd: 2

Počet dětí: 34

Učitelky: Alena Carbolová – vedoucí učitelka, Jarmila Černá, Mgr. Daniela Puschová

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVÁCÍHO PLÁNU

Název vzdělávacího programu- VESELÉ ZPÍVÁNÍ S KULIFERDOU

Ve školním vzdělávacím programu se při práci s dětmi zaměřujeme na rámcové cíle:

 1. Rozvoj dítěte, jeho učení a poznání
 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. Získání osobní samostatnosti a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 Celoškolní společenské akce:

 •  Podzimní výstavka výrobků z přírodnin
 •  Mikulášská nadílka
 •  Vánoce ve školce-motivační výstavka
 •  Vánoční besídka pro občany Služovic v kulturním domě
 •  Maškarní karneval v sále kulturního domu
 • Výstavka k velikonocům
 • Besídka pro maminky – Den matek
 • Školní výlet
 • Den dětí
 • Služovický Slavíček
 • Klubíčka – motivační představení střediska volného času
 • Kulturní představení dle aktuální nabídky

 

Spolupráce s ostatními institucemi a partnery:

 • Návštěva předškolních dětí MŠ v 1. tř. ZŠ
 • Návštěva žáků ZŠ v MŠ
 • Konzultace mezi učitelkami obou škol před zápisem dětí do školy
 • Beseda pro rodiče předškoláků podaná řed. školy v MŠ
 • Vánoční vystoupení
 • Karneval
 • Vystoupení ke Dni matek
 • Den dětí
 • Slavnostní rozloučení se školáky
 • Návštěva kulturních představení ve spolupráci s mat. školou Hněvošice