ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Oganizace školního roku

Vychovatelka: Zuzana Juchelková

V naší školní družině je zapsáno všech 25 dětí základní školy. ŠD slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků.

Program ŠD vychází z rámcového plánu ŠD, měsíčních plánů a požadavků vyučujících. Hlavním cílem je především začlenění dětí do kolektivu, zodpovědné práci ve škole a ŠD, slušnému chování doma i na veřejnosti. Rozvíjíme zájmy dětí, proto se na sestavování programu podílí i ony. Činnost pravidelně společně hodnotíme.

Ranní provoz ŠD je uskutečňován na horní budově od 6,00 hod do 7,30 hod. Děti se postupně scházejí a program je individuální podle zájmu dětí – kreslení, četba, hry. Po ukončení starší děti odchází na spodní budovu.

Po vyučování přebírá děti vychovatelka. Děti se připraví a jdou do jídelny na oběd.

Odpolední činnost probíhá ve třídě na dolní budově. Je rozdělena do několika částí. Jako první je část odpočinková, kde si čteme, povídáme na dané téma. V hlavní části, pokud počasí dovolí, organizujeme rekreační činnost venku, ať již na hřišti nebo v přírodě. V případě špatného počasí zůstáváme ve škole. Hrajeme hry, plníme úkoly celoroční hry, vyrábíme, zpíváme atd. Poté mají   děti prostor k individuální činnosti, podle svého zájmu. V závěru zhodnotíme činnost a uklidíme pomůcky.

V době od 15,15 hod děti odcházejí domů. Provoz školní družiny končí v 15, 30 hod.