ZŠ a MŠ Služovice

Znak Obce

Adresa: Služovice 134, 747 28
Telefon: 733 180 527, 553 762 322

Oganizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU  2018/2019

3. 9. 2018 (pondělí)

Zahájení školního roku v 8,00 v horní budově školy

29. - 30. 10. 2018 (pondělí, úterý)

Podzimní prázdniny

22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 (nástup do školy - čtvrtek 3.1.2019)

Vánoční prázdniny

21.1.2019 - 25.1. 2019

Lyžařský kurz

31.1.2019 (čtvrtek)

Ukončení 1. pololetí

1.2.2019 (pátek)

Pololetní prázdniny

11.3.2019 - 17.3.2019

Jarní prázdniny

12.4. 2019

Zápis Zš

18.4. – 19. 4. 2019 (čtvrtek, pátek)

Velikonoční prázdniny 

7.5.2019

Zápis Mš

červen 2019

Letní škola v přírodě                    

28. 6. 2019 (pátek)

Ukončení 2. pololetí

29.7. - 31. 8. 2019

Hlavní prázdniny

 

Dozory

6.00 – 7.30

Renata Tomíčková/Petra Barčová - horní budova
vyučující - dolní budova

třída- budova MŠ

7.30 – 7.45

vyučující

třída - budova  OÚ

7.30 – 7.45

vyučující

třída- budova MŠ

přestávky

vyučující

třída- budova MŠ, OÚ

jídelna

vyučující, vychovatelka ŠD

třída - budova  OÚ

odpoledne

vyučující, ved. zájm. kroužku, vychovatelka ŠD

třída - budova  OÚ

 

Organizace vyučovacího dne

1. vyučovací hodina

7.45 – 8.30

2. vyučovací hodina

8.40 – 9.25

3. vyučovací hodina

9.45 – 10.30

4. vyučovací hodina

10.40 – 11.25

5. vyučovací hodina

11.35 – 12.20

Odpolední vyučování

12.30 – 13.15 / 13.20 - 14.05


Vyučující odpovídá za dozor a bezpečnost žáků.