Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
2
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
3
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025
Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
4
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
5
Školní družina v CETĚ Kobeřice
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
6
Společné sázení stromů
Společné sázení stromů
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
7
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
8
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
9
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
10
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
11
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
Mobilní divadlo SMÍŠEK s pohádkou "Neposlušné autíčko"
12
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
13
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
14
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
15
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
16
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
17
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
18
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
19
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
20
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
21
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
22
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
Den Země 2024
23
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
24
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
25
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
26
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
27
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
28
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
29
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
30
Čarodějnice a skřeti
Nový plán akcí na měsíc duben 2024
Čarodějnické skotačení aneb "Jak to bylo v Čarodějově"
1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní družina

Školní družina

Provoz: pondělí - pátek

Provoz školní družiny je od 11.45 do 16,00 hodin.

Vychovatelka odpovídá za dozor a bezpečnost žáků.

Odpoledne tráví naši žáci svůj volný čas ve školní družině a v zájmových kroužcích (odkaz na kroužky). Školní družina nemá samostatnou hernu, pro svou činnost využívá školní učebnu, dětské a fotbalové hřiště. Školní družina je vybavena hrami a pomůckami pro volný čas. Hojně je využíváno okolních lesů a přírodního prostředí v okolí obce. O vytvoření příjemného a kamarádského prostředí se stará kvalifikovaná vychovatelka. Po vyučování se děti stravují ve školní jídelně. Děti mají zajištěný pitný režim po celý den. Pro děti je zajištěn dozor při přecházení z budovy na budovu, při zahájení činnosti zájmových kroužků a odpoledního vyučování. Školní družinu navštěvují všichni žáci základní školy.

Oganizace školního roku

Vychovatelka: Zuzana Juchelková

V naší školní družině je zapsáno všech 25 dětí základní školy. ŠD slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků.

Program ŠD vychází z rámcového plánu ŠD, měsíčních plánů a požadavků vyučujících. Hlavním cílem je především začlenění dětí do kolektivu, zodpovědné práci ve škole a ŠD, slušnému chování doma i na veřejnosti. Rozvíjíme zájmy dětí, proto se na sestavování programu podílí i ony. Činnost pravidelně společně hodnotíme.

Ranní provoz ŠD je uskutečňován na horní budově od 6,00 hod do 7,30 hod. Děti se postupně scházejí a program je individuální podle zájmu dětí – kreslení, četba, hry. Po ukončení starší děti odchází na spodní budovu.

Po vyučování přebírá děti vychovatelka. Děti se připraví a jdou do jídelny na oběd.

Odpolední činnost probíhá ve třídě na dolní budově. Je rozdělena do několika částí. Jako první je část odpočinková, kde si čteme, povídáme na dané téma. V hlavní části, pokud počasí dovolí, organizujeme rekreační činnost venku, ať již na hřišti nebo v přírodě. V případě špatného počasí zůstáváme ve škole. Hrajeme hry, plníme úkoly celoroční hry, vyrábíme, zpíváme atd. Poté mají   děti prostor k individuální činnosti, podle svého zájmu. V závěru zhodnotíme činnost a uklidíme pomůcky.

V době od 15,15 hod děti odcházejí domů. Provoz školní družiny končí v 16, 00 hod.