Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní družina

Školní družina

Provoz: pondělí - pátek

Provoz školní družiny je od 11.45 do 16,00 hodin.

Vychovatelka odpovídá za dozor a bezpečnost žáků.

Odpoledne tráví naši žáci svůj volný čas ve školní družině a v zájmových kroužcích (odkaz na kroužky). Školní družina nemá samostatnou hernu, pro svou činnost využívá školní učebnu, dětské a fotbalové hřiště. Školní družina je vybavena hrami a pomůckami pro volný čas. Hojně je využíváno okolních lesů a přírodního prostředí v okolí obce. O vytvoření příjemného a kamarádského prostředí se stará kvalifikovaná vychovatelka. Po vyučování se děti stravují ve školní jídelně. Děti mají zajištěný pitný režim po celý den. Pro děti je zajištěn dozor při přecházení z budovy na budovu, při zahájení činnosti zájmových kroužků a odpoledního vyučování. Školní družinu navštěvují všichni žáci základní školy.

Oganizace školního roku

Vychovatelka: Zuzana Juchelková

V naší školní družině je zapsáno všech 25 dětí základní školy. ŠD slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků.

Program ŠD vychází z rámcového plánu ŠD, měsíčních plánů a požadavků vyučujících. Hlavním cílem je především začlenění dětí do kolektivu, zodpovědné práci ve škole a ŠD, slušnému chování doma i na veřejnosti. Rozvíjíme zájmy dětí, proto se na sestavování programu podílí i ony. Činnost pravidelně společně hodnotíme.

Ranní provoz ŠD je uskutečňován na horní budově od 6,00 hod do 7,30 hod. Děti se postupně scházejí a program je individuální podle zájmu dětí – kreslení, četba, hry. Po ukončení starší děti odchází na spodní budovu.

Po vyučování přebírá děti vychovatelka. Děti se připraví a jdou do jídelny na oběd.

Odpolední činnost probíhá ve třídě na dolní budově. Je rozdělena do několika částí. Jako první je část odpočinková, kde si čteme, povídáme na dané téma. V hlavní části, pokud počasí dovolí, organizujeme rekreační činnost venku, ať již na hřišti nebo v přírodě. V případě špatného počasí zůstáváme ve škole. Hrajeme hry, plníme úkoly celoroční hry, vyrábíme, zpíváme atd. Poté mají   děti prostor k individuální činnosti, podle svého zájmu. V závěru zhodnotíme činnost a uklidíme pomůcky.

V době od 15,15 hod děti odcházejí domů. Provoz školní družiny končí v 16, 00 hod.