Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 1
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
2
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
3
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
4
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
5
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
6
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
7
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
8
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
9
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
10
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
11
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
12
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
Vítání občánků
13
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
14
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
15
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
16
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
17
Matematický klokan
Agentura ARCAM - Lesní zvířátka
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
18
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
19
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
20
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
21
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
22
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
23
Změna termínu Dr. Dancer
Kouzelník Aleš – Školička kouzel „Kouzlení pro zdravý životní styl“
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
24
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
25
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
26
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
27
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
28
Hrajeme si na školu aneb "Hrátky s matematikou"
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
29
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
30
Nový plán akcí MŠ na březen 2023
Tvořivé dílničky aneb "Velikonoční zajíček"
31 1 2
1. jarní služovický jarmark
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní družina

Školní družina

Provoz: pondělí - pátek

Provoz školní družiny je od 11.45 do 16,00 hodin.

Vychovatelka odpovídá za dozor a bezpečnost žáků.

Odpoledne tráví naši žáci svůj volný čas ve školní družině a v zájmových kroužcích (odkaz na kroužky). Školní družina nemá samostatnou hernu, pro svou činnost využívá školní učebnu, dětské a fotbalové hřiště. Školní družina je vybavena hrami a pomůckami pro volný čas. Hojně je využíváno okolních lesů a přírodního prostředí v okolí obce. O vytvoření příjemného a kamarádského prostředí se stará kvalifikovaná vychovatelka. Po vyučování se děti stravují ve školní jídelně. Děti mají zajištěný pitný režim po celý den. Pro děti je zajištěn dozor při přecházení z budovy na budovu, při zahájení činnosti zájmových kroužků a odpoledního vyučování. Školní družinu navštěvují všichni žáci základní školy.

Oganizace školního roku

Vychovatelka: Zuzana Juchelková

V naší školní družině je zapsáno všech 25 dětí základní školy. ŠD slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků.

Program ŠD vychází z rámcového plánu ŠD, měsíčních plánů a požadavků vyučujících. Hlavním cílem je především začlenění dětí do kolektivu, zodpovědné práci ve škole a ŠD, slušnému chování doma i na veřejnosti. Rozvíjíme zájmy dětí, proto se na sestavování programu podílí i ony. Činnost pravidelně společně hodnotíme.

Ranní provoz ŠD je uskutečňován na horní budově od 6,00 hod do 7,30 hod. Děti se postupně scházejí a program je individuální podle zájmu dětí – kreslení, četba, hry. Po ukončení starší děti odchází na spodní budovu.

Po vyučování přebírá děti vychovatelka. Děti se připraví a jdou do jídelny na oběd.

Odpolední činnost probíhá ve třídě na dolní budově. Je rozdělena do několika částí. Jako první je část odpočinková, kde si čteme, povídáme na dané téma. V hlavní části, pokud počasí dovolí, organizujeme rekreační činnost venku, ať již na hřišti nebo v přírodě. V případě špatného počasí zůstáváme ve škole. Hrajeme hry, plníme úkoly celoroční hry, vyrábíme, zpíváme atd. Poté mají   děti prostor k individuální činnosti, podle svého zájmu. V závěru zhodnotíme činnost a uklidíme pomůcky.

V době od 15,15 hod děti odcházejí domů. Provoz školní družiny končí v 16, 00 hod.