Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Základní informace

Základní informace

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Služovice, okres Opava, příspěvková organizace

Obory vzdělávání: 79-01-C/01 Základní školy

IČO: 70640131
RED IZO: 600 143 295

Naše základní a mateřská škola se nachází uprostřed vesnice Služovice vzdálené 10 km severně od Opavy. Škola byla slavnostně otevřena 4. října 1867. Do roku 2002 byla škola samostatným subjektem. Od 1. 9. 2002 se stala spolu s mateřskou školou příspěvkovou organizací.

Název zřizovatele: obec Služovice

ZŠ a MŠ Služovice je školské zařízení s 9 zaměstnanci a sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu – výdejnu. Okolní příroda a školní zahrada zajišťuje dětem pobyt venku.

Základní škola

Základní škola je malotřídní školou pro děti od 1. - 5. ročníku, kde se žáci učí ve dvou třídách. Výuku zajišťují tři kvalifikovaní učitelé. Třídy jsou vybaveny moderními školními lavicemi a nábytkem. V obou třídách je interaktivní tabule, kde žáci využívají při vyučování výukové programy. Výuka probíhá ve dvou budovách. Horní budova je rozdělena pro ZŠ a MŠ. Polovina budovy byla přehrazena zděnou příčkou, za kterou byl vytvořen prostor pro třídu a jídelnu základní školy. Výuka druhé třídy probíhá v přízemí obecního úřadu, kde se nachází učebna a počítačová učebna. Výhodou školy je malý počet žáků ve třídách, a tím větší možnost se individuálně věnovat jednotlivým žákům. Učitelé se snaží v útulném rodinném prostředí vytvořit žákům zázemí pro co nejlepší školní výsledky.

IZO: 103 480 242

Kapacita školy: 40 žáků

Školní družina

Odpoledne tráví naši žáci svůj volný čas ve školní družině a v zájmových kroužcích (odkaz na kroužky). Školní družina nemá samostatnou hernu, pro svou činnost využívá školní učebnu, dětské a fotbalové hřiště. Školní družina je vybavena hrami a pomůckami pro volný čas. Hojně je využíváno okolních lesů a přírodního prostředí v okolí obce. O vytvoření příjemného a kamarádského prostředí se stará kvalifikovaná vychovatelka. Po vyučování se děti stravují ve školní jídelně. Děti mají zajištěný pitný režim po celý den. Pro děti je zajištěn dozor při přecházení z budovy na budovu, při zahájení činnosti zájmových kroužků a odpoledního vyučování. Školní družinu navštěvují všichni žáci základní školy.

Provoz školní družiny je zajištěn od 11,20 hodin do 15,30 (na dolní budově školy). Činnost ŠD vychází z celoročního plánu ŠD a Školského vzdělávacího plánu. Akce ŠD jsou plánovány tak, aby rozvíjely a dále se zaměřovaly na spolupráci se složkami a sdruženími v obci a děti jsou vedeny a podporovány ke kulturní účasti na akcích obce. Každý školní rok je ve znamení celoročního programu, na kterém žáci během celého roku pracují, plní úkoly jednotlivě či ve skupinách a na závěr školního roku jsou vyhodnoceni. Při práci jsou využívány výukové programy, internet, encyklopedie, exkurze, výlety, filmy, besedy a návštěvy zajímavých míst. 

Hlavním cílem zůstává výchova dětí k zodpovědné práci ve škole, slušnému chování ve škole a veřejnosti, kamarádství a práci v kolektivu. Zájmy každého dítěte s ohledem na jeho individuální potřeby, zájmy a motivaci jsou rozvíjeny a podporovány.

Činnost ŠD probíhá co nejvíce venku, aby se zvýšila fyzická zdatnost dětí, a to v prostorách hřiště v obci, hřiště TJ Sokol a okolních lesů.

IZO: 120 004 470

Kapacita ŠD: 25 žáků

Mateřská škola

Provoz mateřské školy byl zahájen 2. 10. 1980. Byla zřízena 2 oddělení pro děti ve věku od 3-6 let. Od roku 1997 se z MŠ stává jednotřídní mateřská škola. Budova MŠ prochází mnoha změnami. Polovina budovy slouží základní škole. Ve druhé polovině budovy je třída, herna, stálá ložnice, WC, umývárna, přípravna jídla, šatna a malá kancelář pro učitelky.

Mateřská škola je vybavena novým nábytkem, šatnovými bloky, ručníkovými přihrádkami, je vybavena dostatečným množstvím hraček pro volnou hru dětí – novou kuchyňkou, stavebnicemi, kočárky a novými pomůckami pro plnění cílů výchovně vzdělávací práce s dětmi. K jednopodlažní budově náleží i přilehlá zahrada, která prošla velkou rekonstrukcí. Byly zde instalovány nové průlezky, zastřešená skluzavka, tabule ke kreslení, kladinka, vahadlová houpačka, pružinové houpačky a další prvky ke hře dětí. Dále zde byla instalována pergola nad pískovištěm, byl postaven domeček pro hry dětí a zahradní terasa vybavena stoly a lavicemi.

Od 1.11.2016 je v provozu druhého oddělení pro 12 dětí předškolního věku.

IZO: 150 009 828

Kapacita: 40 dětí

Školní výdejna - jídelna

V nově rekonstruované výdejně stravy v Zš a Mš Služovice je poskytována stravy ze ZŠS E. Beneše v Opavě. Přilehlá školní jídlena je vybavena vkusně a moderně pro stravování žáků základní školy, které probíhá od 11,25 do 13,30 hodin. Pro nepřítomné žáky první den jejich absence je oběd vydán do vlastních čistých jídlonosičů ve stanovené době.

IZO: 181 073 382

Kapacita: 68 strávníků

Zaměstnanci

Základní škola

Ředitelka

 • Mgr. Bc. Hana Častulíková

Učitelé

 • Mgr. Bc. Zuzana Jüstelová
 • Mgr. Bohdana Friedlová
 • Mgr. Marie Augustinová

Školní družina

 • Aneta Vilášková DiS.

Mateřská škola

Vedoucí učitelka

 • Alena Carbolová

Učitelky

 • Bc. Lucie Víchová
 • Ing. Ilona Lasáková

Správní zaměstnanci

 • Barčová Petra
 • Stonišová Jitka
 • Bolacká Kateřina